Cultuurtechnisch werk

Marquette Groen werkt regelmatig als onderaannemer voor wegenbouwers aan groenvoorziening voor infrastructurele werken. Dit zogenoemde cultuurtechnisch werk kunnen we op verschillende manieren invullen. Wij werken altijd volgens de wensen en eisen van onze opdrachtgever en komen met eigen initiatief waar het past.

U kunt ons inschakelen voor cultuurtechnisch werk zoals:

  • Bomen zagen;
  • Begroeiing verwijderen;
  • Grondbewerking en bemesting;
  • Inzaaien van terreinen en bermen;
  • Plantwerk van bomen en struiken;
  • Afrastering plaatsen;
  • Bestrijden van onkruid op een milieuvriendelijke manier;
  • Gladheidsbestrijding;
  • Onderhoud van plantsoenen en heestervakken.
offerte aanvragen